You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hivekovics Családi Gazdaság

  • Nincs termék!

Pályázók adatkezelési nyilatkozata

Adatkezelés álláskeresők pályázata esetében:

 

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Amennyiben álláskeresőként email-ben elküldi személyes adatait a Hivekovics Családi Gazdaság részére, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Hivekovics Családi Gazdaság munkaerő-keresés és kiválasztás céljából kezelje (ideértve az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely műveletet vagy a műveletek összességét, így különösen azok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, törlését és megsemmisítését).

 

Az Adatkezelés célja: álláskeresők esetében munkaerő-keresés és kiválasztás.

 

Álláskeresők esetében a Hivekovics Családi Gazdaság által kezelt személyes adatok köre: személyazonosító adatok; elérhetőségek; iskolai végzettséggel, nyelvtudással és szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok; önéletrajz

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A Hivekovics Családi Gazdaság az álláskeresők által hozzá email-ben továbbított személyes adatokat a regisztrációtól számított fél évig (illetve az álláskereső kérelmére történő törlésig) kezeli: a toborzásaink során kiválasztott munkatársaink próbaideje fél év, és ezzel biztosítjuk a magunk számára, hogy az első körben fel nem vett munkatárs-jelölteket szükség esetén ennyi időn belül elérjük.

 

További Adatfeldolgozó:

 

Álláskeresők pályázata esetében, a kiválasztási folyamat részeként lehetséges, hogy bevonjuk tanácsadóként a Profiles International Hungary Kft-t (1025 Budapest, Szilfa u. 6.), hogy Ön álláskeresőként töltsön ki egy Profiles felmérést. Amennyiben erre sor kerül, a Profiles International Hungary Kft a velünk együttműködő adatfeldolgozóként jár el. A Profiles International Hungary Kft adatkezelési tájékoztatója a https://www.profiles.hu/adatkezeles-tajekoztato-es-nyilatkozat/ oldalon olvasható. Amennyiben Ön hozzánk állásra pályázik, és személyes adatait (nevét, email címét, telefonszámát, önéletrajzát) társaságunkhoz eljuttatja, abban az esetben hozzájárul személyes adatai fentiek szerinti kezeléséhez, és opcionálisan, a Profiles felmérés kitöltéséhez, neve, email címe továbbításához a Profiles International Hungary Kft részére.